साहित्यात असतो. – डॉ. वसंत शेंडे

Don`t copy text!