क्राईम न्यूजग्रामीण

तरूणाचा कॅनलमध्ये पडून मृत्यू

फुलसावंगी (यवतमाळ): नारळी येथील तरूण ज्ञानेश्वर डोके (३८) हा ८ फेब्रुवारी ला कामाच्या शोधात औरंगाबाद येथे जात होता. प्रवासा दरम्यान हिंगोली जिल्ह्यातील गोळेगाव येथे जेवन करण्यासाठी थांबले होते. त्याच दरम्यान लघुशंखेसाठी पाणठेल्याच्या मागे गेला असता. त्याठिकाणी कॅॕनल आहे यांची कल्पना या तरूणांला नव्हती.अंधारात कॅनलचा अंदाज आला नाही. दरम्यान पायघसरून ज्ञानेश्वरचा तोल गेला.गेल्या तिन दिवसापासून ज्ञानेश्वरचा शोध सुरू होता. परंतु आज त्याचा मृतदेह सापडला.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!